Giá rét, tấm áo ấm và "chiếc cần câu"

Các tổ chức thiện nguyện tặng chăn bông, áo ấm cho đồng bào vùng cao Yên Minh, Hà Giang (ảnh T.H)
Các tổ chức thiện nguyện tặng chăn bông, áo ấm cho đồng bào vùng cao Yên Minh, Hà Giang (ảnh T.H)
Các tổ chức thiện nguyện tặng chăn bông, áo ấm cho đồng bào vùng cao Yên Minh, Hà Giang (ảnh T.H)
Lên top