Giá phải trả cho vi phạm về đất đai cao quá, phải không quý vị?

6 bị can bừa bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến những sai phạm đất đai ở Bình Dương. Ảnh BCA
6 bị can bừa bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến những sai phạm đất đai ở Bình Dương. Ảnh BCA
6 bị can bừa bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến những sai phạm đất đai ở Bình Dương. Ảnh BCA
Lên top