Giá điện, sốc, choáng!

Rất rất nhiều hộ dân sốc nặng khi giá điện tăng gấp đôi sau khi điện tăng giá
Rất rất nhiều hộ dân sốc nặng khi giá điện tăng gấp đôi sau khi điện tăng giá
Rất rất nhiều hộ dân sốc nặng khi giá điện tăng gấp đôi sau khi điện tăng giá

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top