Giá điện, sốc, choáng!

Rất rất nhiều hộ dân sốc nặng khi giá điện tăng gấp đôi sau khi điện tăng giá
Rất rất nhiều hộ dân sốc nặng khi giá điện tăng gấp đôi sau khi điện tăng giá
Rất rất nhiều hộ dân sốc nặng khi giá điện tăng gấp đôi sau khi điện tăng giá
Lên top