Giá điện: Cần tìm ra giải pháp lợi ích nhất cho số đông

Chia theo bậc thang, công khai minh bạch, hộ nào tiêu dùng càng tiết kiệm thì lọt vào bậc giá rẻ nhất, còn ai xài nhiều hơn đương nhiên chấp nhận chi phí tiền điện cao hơn. Ảnh: M.P
Chia theo bậc thang, công khai minh bạch, hộ nào tiêu dùng càng tiết kiệm thì lọt vào bậc giá rẻ nhất, còn ai xài nhiều hơn đương nhiên chấp nhận chi phí tiền điện cao hơn. Ảnh: M.P
Chia theo bậc thang, công khai minh bạch, hộ nào tiêu dùng càng tiết kiệm thì lọt vào bậc giá rẻ nhất, còn ai xài nhiều hơn đương nhiên chấp nhận chi phí tiền điện cao hơn. Ảnh: M.P
Lên top