Giả ăn xin, tin “ngày cá”: Đây không phải là thời điểm rửng mỡ

Những trò đùa trong thời điểm cả nước chung tay chống dịch là rất phản cảm vừa thiếu thông minh vừa vô trách nhiệm.
Những trò đùa trong thời điểm cả nước chung tay chống dịch là rất phản cảm vừa thiếu thông minh vừa vô trách nhiệm.
Những trò đùa trong thời điểm cả nước chung tay chống dịch là rất phản cảm vừa thiếu thông minh vừa vô trách nhiệm.
Lên top