Ghen Cô Vy - Khi Bộ y tế bước chân vào... showbiz

John Oliver hào hứng cover lại ghencovychallenge trên nền bài hát Ghen Cô Vy.
John Oliver hào hứng cover lại ghencovychallenge trên nền bài hát Ghen Cô Vy.
John Oliver hào hứng cover lại ghencovychallenge trên nền bài hát Ghen Cô Vy.
Lên top