Gậy golf đã đánh lưng ông Giám đốc Sở du lịch Bình Định

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: LĐO
Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: LĐO
Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: LĐO
Lên top