Gạt cái tay trúng mặt, mất cái chức và mất mặt

Nữ nhân viên y tế bị ông Trần Vinh tát. Ảnh: Lao Động
Nữ nhân viên y tế bị ông Trần Vinh tát. Ảnh: Lao Động
Nữ nhân viên y tế bị ông Trần Vinh tát. Ảnh: Lao Động
Lên top