Gắp quốc tịch bỏ tay người

Một tài liệu của Al Jazzera cho biết ông Phạm Phú Quốc và vợ được chấp nhận quốc tịch vào năm 2018.
Một tài liệu của Al Jazzera cho biết ông Phạm Phú Quốc và vợ được chấp nhận quốc tịch vào năm 2018.
Một tài liệu của Al Jazzera cho biết ông Phạm Phú Quốc và vợ được chấp nhận quốc tịch vào năm 2018.
Lên top