Gặp nhau cuối năm: Phê phán sự nhảm nhí bằng một sự ... nhảm nhí!

Lão Hạc rình vợ chồng mẹ Đốp tọc tọc tọc và bả chó siêu to khổng lồ để “cộng đồng mạng nó ăn, nó hốc hết ngay"- đỉnh điểm của sự nhảm nhí trong Gặp nhau cuối năm (Ảnh VTV)
Lão Hạc rình vợ chồng mẹ Đốp tọc tọc tọc và bả chó siêu to khổng lồ để “cộng đồng mạng nó ăn, nó hốc hết ngay"- đỉnh điểm của sự nhảm nhí trong Gặp nhau cuối năm (Ảnh VTV)
Lão Hạc rình vợ chồng mẹ Đốp tọc tọc tọc và bả chó siêu to khổng lồ để “cộng đồng mạng nó ăn, nó hốc hết ngay"- đỉnh điểm của sự nhảm nhí trong Gặp nhau cuối năm (Ảnh VTV)
Lên top