Gang thép Thái Nguyên: Sao mà cay đắng, mà bế tắc

Đống sắt rỉ Thái Nguyên, dừng suốt từ 2013, 830 tỉ thiệt hại, và giờ chưa nhìn thấy bất cứ lối ra, chưa biết bao giờ chấm dứt cơn ác mộng. Ảnh: Hải Nguyễn/LĐO
Đống sắt rỉ Thái Nguyên, dừng suốt từ 2013, 830 tỉ thiệt hại, và giờ chưa nhìn thấy bất cứ lối ra, chưa biết bao giờ chấm dứt cơn ác mộng. Ảnh: Hải Nguyễn/LĐO
Đống sắt rỉ Thái Nguyên, dừng suốt từ 2013, 830 tỉ thiệt hại, và giờ chưa nhìn thấy bất cứ lối ra, chưa biết bao giờ chấm dứt cơn ác mộng. Ảnh: Hải Nguyễn/LĐO
Lên top