Gần 70 triệu dân dùng Internet- lợi thế để “Make in Việt Nam” thành công

Robot Trí Nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng giao tiếp với con người, biết làm toán và đọc thơ, "Make in Việt Nam" là đây.
Robot Trí Nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng giao tiếp với con người, biết làm toán và đọc thơ, "Make in Việt Nam" là đây.
Robot Trí Nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng giao tiếp với con người, biết làm toán và đọc thơ, "Make in Việt Nam" là đây.
Lên top