Gần 5.000 tỉ đồng “về lại” với doanh nghiệp: Cái được lớn nhất là củng cố niềm tin

Lên top