"Gãi đầu, sơn tường, quét nhà..." cũng tiêu 10 tỉ đô, không nói nhiều!

50.000 người chết do ô nhiễm không khí, trên tổng số 71.000 người chết do ô nhiễm môi trường.
50.000 người chết do ô nhiễm không khí, trên tổng số 71.000 người chết do ô nhiễm môi trường.
50.000 người chết do ô nhiễm không khí, trên tổng số 71.000 người chết do ô nhiễm môi trường.
Lên top