FLC Trịnh Văn Quyết: Khi nhà giàu cũng khóc

Nhà đầu tư nhỏ, với những dự án vài chục ha đất, không đầu tư thành quần thể, thành khu đô thị lớn Ai bảo có lãi cứ chặt đầu tôi - Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh Tr.Tuấn
Nhà đầu tư nhỏ, với những dự án vài chục ha đất, không đầu tư thành quần thể, thành khu đô thị lớn Ai bảo có lãi cứ chặt đầu tôi - Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh Tr.Tuấn
Nhà đầu tư nhỏ, với những dự án vài chục ha đất, không đầu tư thành quần thể, thành khu đô thị lớn Ai bảo có lãi cứ chặt đầu tôi - Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh Tr.Tuấn
Lên top