Facebook và góc nhìn gần dân của Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top