F1 cách ly phải hỏi... hàng xóm

Ở TPHCM, có những thời điểm 50.000 F0 được cách ly tại nhà, trong khi đó, đến hôm qua, Hà Nội mới thí điểm F1 cách ly tại nhà, lại phải được sự đồng ý của hàng xóm. Ảnh: HCDC
Ở TPHCM, có những thời điểm 50.000 F0 được cách ly tại nhà, trong khi đó, đến hôm qua, Hà Nội mới thí điểm F1 cách ly tại nhà, lại phải được sự đồng ý của hàng xóm. Ảnh: HCDC
Ở TPHCM, có những thời điểm 50.000 F0 được cách ly tại nhà, trong khi đó, đến hôm qua, Hà Nội mới thí điểm F1 cách ly tại nhà, lại phải được sự đồng ý của hàng xóm. Ảnh: HCDC
Lên top