“Em nhận đủ rồi, hãy nhường tiền hỗ trợ cho người khác khó khăn hơn”

Chút nước cơm thay sữa của gia đình Viễn và anh từ chối nhận thêm hỗ trợ để nhường phần tiền cho người khó khăn hơn. Ảnh VL
Chút nước cơm thay sữa của gia đình Viễn và anh từ chối nhận thêm hỗ trợ để nhường phần tiền cho người khó khăn hơn. Ảnh VL
Chút nước cơm thay sữa của gia đình Viễn và anh từ chối nhận thêm hỗ trợ để nhường phần tiền cho người khó khăn hơn. Ảnh VL
Lên top