Đường sắt TPHCM - Cần Thơ sẽ tăng sức cho kinh tế ĐBSCL

Sơ đồ tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam
Sơ đồ tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam
Sơ đồ tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam
Lên top