Đường sắt đô thị: Một câu chuyện rất dài

Đường sắt Nhổn- ga Hà Nội dù tốc độ thiết kế 80km/h nhưng sẽ khai thác thương mại 35km/h đặt ra một câu hỏi lớn về sự lãng phí
Đường sắt Nhổn- ga Hà Nội dù tốc độ thiết kế 80km/h nhưng sẽ khai thác thương mại 35km/h đặt ra một câu hỏi lớn về sự lãng phí
Đường sắt Nhổn- ga Hà Nội dù tốc độ thiết kế 80km/h nhưng sẽ khai thác thương mại 35km/h đặt ra một câu hỏi lớn về sự lãng phí

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top