Đường sắt đô thị: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hà Nội vừa có báo cáo nêu hàng loạt vướng mắc lớn tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mà nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ bị các nhà thầu kiện đòi bồi thường hàng chục triệu USD.
Hà Nội vừa có báo cáo nêu hàng loạt vướng mắc lớn tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mà nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ bị các nhà thầu kiện đòi bồi thường hàng chục triệu USD.
Hà Nội vừa có báo cáo nêu hàng loạt vướng mắc lớn tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mà nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ bị các nhà thầu kiện đòi bồi thường hàng chục triệu USD.
Lên top