Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nói thẳng khi nào chạy, không lôi thôi nữa!

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào đưa vào khai thác thương mại Ảnh: LĐO
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào đưa vào khai thác thương mại Ảnh: LĐO
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào đưa vào khai thác thương mại Ảnh: LĐO
Lên top