Đường sắt Cát Linh- Hà Đông- nói là khúc xương 13km không sai mảy may!

Đường sắt trên cao ở Etiopia dài 31,1km, vốn đầu tư chỉ 475 triệu USD và hoàn thành sau 38 tháng trong khi Cát Linh- Hà Đông dài 11km, vốn 868 triệu, đắt gấp 4 lần và chưa rõ ngày vận hành
Đường sắt trên cao ở Etiopia dài 31,1km, vốn đầu tư chỉ 475 triệu USD và hoàn thành sau 38 tháng trong khi Cát Linh- Hà Đông dài 11km, vốn 868 triệu, đắt gấp 4 lần và chưa rõ ngày vận hành
Đường sắt trên cao ở Etiopia dài 31,1km, vốn đầu tư chỉ 475 triệu USD và hoàn thành sau 38 tháng trong khi Cát Linh- Hà Đông dài 11km, vốn 868 triệu, đắt gấp 4 lần và chưa rõ ngày vận hành
Lên top