Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng

Ảnh: Khánh Hòa
Ảnh: Khánh Hòa
Ảnh: Khánh Hòa
Lên top