Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Ai dám cam kết 1-2 tuần nữa tàu sẽ chạy?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chờ vận hành. Ảnh ĐT
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chờ vận hành. Ảnh ĐT
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chờ vận hành. Ảnh ĐT
Lên top