Đường sá tốt, phạt thật nặng- tai nạn giao thông sẽ giảm

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: V.Huế.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: V.Huế.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: V.Huế.
Lên top