Đường phố tê liệt, kẹt cứng: Cần một chuyến vi hành của Chủ tịch Hà Nội

Ảnh: Tô Thế
Ảnh: Tô Thế
Ảnh: Tô Thế
Lên top