Đường lưỡi bò và chuyện cắt cái chức Quyền Cục trưởng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị thôi chức Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh. Ảnh: ST.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị thôi chức Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh. Ảnh: ST.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị thôi chức Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh. Ảnh: ST.
Lên top