Đường dây nóng của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng tiếp nhận và xử lý mọi khó khăn vướng mắc về chính sách cho doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng tiếp nhận và xử lý mọi khó khăn vướng mắc về chính sách cho doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng tiếp nhận và xử lý mọi khó khăn vướng mắc về chính sách cho doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top