Được mất sau bản án tù đối với bác sĩ Lương

BS Hoàng Công Lương thời còn hạnh phúc bên gia đình nhỏ (ảnh gia đình cung cấp).
BS Hoàng Công Lương thời còn hạnh phúc bên gia đình nhỏ (ảnh gia đình cung cấp).
BS Hoàng Công Lương thời còn hạnh phúc bên gia đình nhỏ (ảnh gia đình cung cấp).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top