Đừng vì sợ hãi con virus SARS-CoV-2 mà tê liệt chuyện làm ăn

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top