Đừng tháo đi tấm khiên chắn cuối cùng

Một khu nhà trọ của công nhân. Ảnh: Lao Động
Một khu nhà trọ của công nhân. Ảnh: Lao Động