Đừng nhà quan thì chặc lưỡi nhà dân thì chém tay

Chuồng heo của người dân bị tháo dỡ ở Quảng Nam.  Ảnh: VNN
Chuồng heo của người dân bị tháo dỡ ở Quảng Nam. Ảnh: VNN