Đừng làm người phán xử

 Vì nhiều du khách xoa tiền lên tượng phật, nên những chỗ trên tượng Phật tại chùa Bái Đính bị bào mòn theo thời gian. Ảnh: Khoa Đăng.
Vì nhiều du khách xoa tiền lên tượng phật, nên những chỗ trên tượng Phật tại chùa Bái Đính bị bào mòn theo thời gian. Ảnh: Khoa Đăng.
Vì nhiều du khách xoa tiền lên tượng phật, nên những chỗ trên tượng Phật tại chùa Bái Đính bị bào mòn theo thời gian. Ảnh: Khoa Đăng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM