Đừng khóc cho người đàn ông thích… rửa bát

Tài sản 130 tỉ USD cũng được xem như là "tiền nhiều", nhưng sau vụ ly hôn, không có câu hỏi "tiền nhiều để làm gì" được đặt ra. Ảnh: AFP
Tài sản 130 tỉ USD cũng được xem như là "tiền nhiều", nhưng sau vụ ly hôn, không có câu hỏi "tiền nhiều để làm gì" được đặt ra. Ảnh: AFP
Tài sản 130 tỉ USD cũng được xem như là "tiền nhiều", nhưng sau vụ ly hôn, không có câu hỏi "tiền nhiều để làm gì" được đặt ra. Ảnh: AFP
Lên top