Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng gieo mầm gian ác cho con cái chúng ta

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.