Dung dưỡng cho bức tử thai nhi là tội ác, bất chấp pháp luật

Bác sĩ Võ Thủy Phương, chủ phòng khám Phương Thanh - phòng khám được phản ánh trong bài viết "Bức tử thai nhi: Bên trong những "địa chỉ đen". Ảnh: P.V
Bác sĩ Võ Thủy Phương, chủ phòng khám Phương Thanh - phòng khám được phản ánh trong bài viết "Bức tử thai nhi: Bên trong những "địa chỉ đen". Ảnh: P.V
Bác sĩ Võ Thủy Phương, chủ phòng khám Phương Thanh - phòng khám được phản ánh trong bài viết "Bức tử thai nhi: Bên trong những "địa chỉ đen". Ảnh: P.V
Lên top