Đừng đổ hết tội cho ông Trần Bắc Hà, người chết không đối thoại được

Ông Trần Lục Lang không thể đổ hết tội cho ông Trần Bắc Hà. Ảnh: LĐO
Ông Trần Lục Lang không thể đổ hết tội cho ông Trần Bắc Hà. Ảnh: LĐO
Ông Trần Lục Lang không thể đổ hết tội cho ông Trần Bắc Hà. Ảnh: LĐO
Lên top