Đừng đổ cho ông trời

Nguồn nước trên sông Sài Gòn cung cấp cho 10 triệu dân TPHCM bị ô nhiễm nặng do con người thải đủ các loại chất thải ra sông.
Nguồn nước trên sông Sài Gòn cung cấp cho 10 triệu dân TPHCM bị ô nhiễm nặng do con người thải đủ các loại chất thải ra sông.