Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đừng để tồn tại những “nghĩa địa bất động sản”

Ảnh: LĐO
Ảnh: LĐO