Đừng để thế giới xem đại học Việt Nam là “cấp 3 rưỡi”!

Hoạt động dịp Tết Canh Tý của sinh viên Đại học Công đoàn. Ảnh: Đ.H.C.Đ
Hoạt động dịp Tết Canh Tý của sinh viên Đại học Công đoàn. Ảnh: Đ.H.C.Đ
Hoạt động dịp Tết Canh Tý của sinh viên Đại học Công đoàn. Ảnh: Đ.H.C.Đ
Lên top