Đừng để người dân sống trên mỏ vàng, mỏ than vô tình thành "thổ phỉ"

Khai thác trái phép tái diễn trên mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam. Ảnh: Thanh Hải
Khai thác trái phép tái diễn trên mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam. Ảnh: Thanh Hải
Khai thác trái phép tái diễn trên mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam. Ảnh: Thanh Hải
Lên top