Đừng để lọt hàng rong mới lo làm hàng rào

Khu vực cách ly bệnh nhân, hàng rong vẫn vào mua bán. Ảnh: Nhật Hồ
Khu vực cách ly bệnh nhân, hàng rong vẫn vào mua bán. Ảnh: Nhật Hồ
Khu vực cách ly bệnh nhân, hàng rong vẫn vào mua bán. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top