Đừng để hòa cả làng những kẻ có ý đồ trục lợi

Đã có kết luận việc mua máy xét nghiệm COVID-19 ở Quảng Nam. Và kết quả là kiểm điểm, kiểm điểm và kiểm điểm. Ảnh: Thanh Chung
Đã có kết luận việc mua máy xét nghiệm COVID-19 ở Quảng Nam. Và kết quả là kiểm điểm, kiểm điểm và kiểm điểm. Ảnh: Thanh Chung
Đã có kết luận việc mua máy xét nghiệm COVID-19 ở Quảng Nam. Và kết quả là kiểm điểm, kiểm điểm và kiểm điểm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top