Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đừng để "đầu năm thong thả cuối năm vất vả!"

Khởi nghiệp không phải là rống rắn lên chùa cầu xin.
Khởi nghiệp không phải là rống rắn lên chùa cầu xin.