Đừng để đặc thù cơ chế thành ra đặc thù đóng phí

Ông Dũng bên chiếc xe mua 40 triệu đồng nhưng phải đóng lệ phí đăng ký tới 11 triệu đồng. Ảnh: Tuổi trẻ/ Zing.
Ông Dũng bên chiếc xe mua 40 triệu đồng nhưng phải đóng lệ phí đăng ký tới 11 triệu đồng. Ảnh: Tuổi trẻ/ Zing.