Đừng để bạo lực học đường trở thành thảm hoạ của ngành giáo dục

Nam sinh Phan Thanh L. bị bạn cùng trường đánh vỡ sọ não. Ảnh gia đình cung cấp
Nam sinh Phan Thanh L. bị bạn cùng trường đánh vỡ sọ não. Ảnh gia đình cung cấp
Nam sinh Phan Thanh L. bị bạn cùng trường đánh vỡ sọ não. Ảnh gia đình cung cấp
Lên top