Đừng để bà con thiệt mạng vì đốt than sưởi ấm nữa

Trời lạnh người dân sưởi than không nên sưởi trong phòng kín dễ bị ngộ độc khí CO. Ảnh: TT/LĐO.
Trời lạnh người dân sưởi than không nên sưởi trong phòng kín dễ bị ngộ độc khí CO. Ảnh: TT/LĐO.
Trời lạnh người dân sưởi than không nên sưởi trong phòng kín dễ bị ngộ độc khí CO. Ảnh: TT/LĐO.
Lên top