Đừng đánh cược bằng sinh mạng người dân

Lực lượng chức năng trục vớt phương tiện, thi thể người bị tai nạn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lực lượng chức năng trục vớt phương tiện, thi thể người bị tai nạn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lực lượng chức năng trục vớt phương tiện, thi thể người bị tai nạn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top