Đừng coi đó chỉ là chuyện “trẻ trâu”

Đối tượng ném chai nước vỡ kính ô tô trên đường cao tốc sẽ lại được xử lý hành chính? (Ảnh: BQL dự án đường cao tốc HN- HP)
Đối tượng ném chai nước vỡ kính ô tô trên đường cao tốc sẽ lại được xử lý hành chính? (Ảnh: BQL dự án đường cao tốc HN- HP)
Đối tượng ném chai nước vỡ kính ô tô trên đường cao tốc sẽ lại được xử lý hành chính? (Ảnh: BQL dự án đường cao tốc HN- HP)
Lên top